Barcelona: Bellafila nº 4. Telèfon: 630591116 gemmapsicologaclinica.blogspot.com
Girona: Jaume I nº 5,1er. Telèfon: 630900925. Facebook:
Teràpia de parella i familiar

 

Els éssers humans ens relacionem comunicant-nos constantment amb els altres. Aquesta interacció és caracteritza per ser dinàmica, inevitable, irreversible i bidireccional  amb les diferents persones i àmbits del nostre entorn.

relojsofarosa

La comunicació en la parella i en la família és produeix a través de diferents accions per insignificants que semblin, silencis, paraules amb intencionalitat o no, activitat o  inactivitat, les quals son interpretades de forma subjectiva. Aleshores, en qualsevol tipus de relació i com a conseqüència d’aquestes lectures personals, és poden produir interferències, malentesos o aparèixer algun conflicte concret, que pot arribar a generar un bloqueig. En aquestes situacions un  abordatge psicoterapèutic  integrador i sistèmic facilita que aquestes relacions es desbloquegin  a partir de fer conscients els possibles mecanismes disfuncionals, per tal de canviar-los i reestructurar-los amb la finalitat d’assolir un equilibri simètric i coherent. En alguns moments d’aquest procés, el psicoterapeuta du a terme un rol de mediador per tal d’ajudar  ambdues parts a interaccionar, amb l’objectiu de resoldre qüestions pendents i negociar unes regles de funcionament més clares a nivell relacional, aconseguint establir pactes o acords entre les parelles o famílies.