Barcelona: Bellafila nº 4. Telèfon: 630591116 gemmapsicologaclinica.blogspot.com
Girona: Jaume I nº 5,1er. Telèfon: 630900925. Facebook:
Psicoteràpia Integradora

 

Parlar d’integració, en teoria significa articular diferents aspectes del funcionament humà com ara els emocionals, conductuals, cognitius i interpersonals. Aquest fet en la pràctica psicoterapèutica és tradueix en una visió global de la persona i en l’aplicació de les diferents tècniques terapèutiques oferint tot un ventall de possibilitats d’actuació segons les característiques del cas, de la persona i de la patologia en concret.

sillones
Des de aquest punt de vista, i segons (Garcia Valdés, M., 2013) atendre a una persona, família o grup des de una perspectiva integradora implica realitzar abans una avaluació a partir d’una visió, també integral, que requereix un alt nivell de coherència entre avaluació i intervenció terapèutica.
Per altra banda, aquest enfocament presenta un tipus de terapeuta altament qualificat en competències com la flexibilitat i amb una capacitat per proporcionar eines menys rígides i adaptades a cada persona.