Cursos

Nom del Curs: Intel·ligència Emocional i Habilitats Empàtiques

Breu descripció del Curs:

Antigament es pensava que la Intel·ligència es mesurava a través del QI de la persona, però en l’actualitat, gràcies els estudis de Psicologia en les diferents disciplines es coneix que la intel·ligència té diferents varietats, com la intel·ligència personal, social, creativa,...

En els darrers anys, l’estudi de les relacions entre l’aspecte cognitiu i emocional, la raó i el cor, ha donat lloc a una nova manera d’entendre la capacitat per resoldre els problemes del nostre entorn i amb nosaltres mateixos, culminant amb el concepte denominat intel·ligència emocional (Salovey i Mayer, 1990). En aquest curs tractarem que l’alumne aconsegueixi transmetre les seves emocions i les seves relacions amb l’entorn de manera que mitjançant la raó pugui resoldre més eficaçment els seus problemes, adquirint habilitats empàtiques que facilitin la comunicació i les relacions interpersonals.

clase1

Nom del Curs: Curs de gestió de conflictes en l’àmbit laboral

Breu descripció del Curs:

La vida social i laboral pot generar tota una sèrie de conflictes diferents (personals, interpersonals, intergrupals, laborals...). El conflicte té el seu propi cicle de vida. Sorgeix, creix, s’intensifica, per finalment explotar. A partir d’aquí les persones podem adoptar un estil passiu de forma que l’ignorem, o bé que en s adaptem i cerquem vies de solució.

Habitualment es tracta d’una situació en que les persones persegueixen objectius diferents defensant valors contradictoris, creant-se una situació disharmònica que cal evitar, ja que genera una sèrie d’emocions negatives (ira, odi, traïció, pèrdua).

En aquest curs, l’alumne aprendrà estratègies que l’ajudarà en possibles canvis de percepcions i actituds, que com a conseqüència modificarà la seva conducta, prenent decisions més constructives. En definitiva, constituint-se aquest procés com una oportunitat de creixement personal que afavoreixi la convivència en el seu propi entorn social i laboral.

clase

Nom del Curs: Gestió del temps i estrès laboral

Breu descripció del Curs:

La frase “no tinc temps” és habitual en la vida de moltes persones. Però què volem dir quan diem que no tenim temps? Per a què volem més temps?

Amb aquest curs volem facilitar eines i recursos personals que proporcionin una millora en la gestió del temps i la planificació de tasques, de manera que redueixi la sensació d’estrès, tan laboral com personal.

Nom del Curs: T’apuntes a deixar de fumar amb tècniques de relaxació?

Breu descripció del Curs:

Sovint la dependència és un estat psicològic en el qual existeix un impuls repetitiu que porta a la persona a l’administració periòdica i continuada del tabac per sentir els seus efectes agradables o bé per evitar-ne d’altres desagradables.

Aquest curs pretén ajudar a la persona fumadora a conèixer els efectes nocius d’aquesta dependència, i els motius perquè un és depenent. A partir d’aquí prendre consciència i generar actitud de canvi i motivació per deixar de fumar.

I per assolir aquests objectius de deshabituació us proposem unes estratègies cognitius-conductuals i tècniques de relaxació.

Nom del Curs: Aprenc a relaxar-me

Breu descripció del Curs:

El ritme de vida que portem fa que moltes vegades s’acumuli tensions físiques i psíquiques que es tradueix en problemes de son, ansietat, pors, tensions a la feina... Per aquest motiu és important aprendre a relaxar-nos, ja que això ens ajuda a adaptar-nos millor a les situacions i a viure amb major positivitat.

Nom del Curs: Coaching i motivació personal

Breu descripció del Curs:

Podríem definir el coaching com el procés creatiu en el que un coach acompanya, inspira i entrena al seu coachee per a que aconsegueixi la seva meta. El coach posa tota la seva expertesa a disposició del seu client.

En aquest curs el coach establirà un diàleg amb el seu coachee mitjançant preguntes que el guiaran en processos d’autodescobriment de recursos interns amb la finalitat d’aconseguir els seu objectiu personal.

Nom del Curs: Tècniques de comunicació

Breu descripció del curs:

La pràctica de comunicar-se ja sigui de forma oral o escrita és important per aconseguir transmetre allò que volem sense obstacles innecessaris. Aleshores, sempre que es faci amb un mètode experimentat i rigorós, l’aprenentatge de tècniques de comunicació permet desenvolupar la capacitat de comunicar-se que tothom té, i aconseguir que aquesta comunicació sigui suau, serena i positiva.

En aquest curs durem a terme l’aprenentatge de tècniques de comunicació que permetin a l’alumne parlar en públic adequadament, sense entrebancs i assolir una autoimatge positiva de sí mateix que mostri seguretat, autoconeixement i lideratge.

Nom del Curs: Habilitats Socials

Breu descripció del curs:

Les habilitats socials es poden definir com el conjunt de conductes individuals que es donen en un context interpersonal. Amb aquestes habilitats expressem sentiments, opinions, desitjos, respectant aquestes mateixes conductes en els altres.

Aquest curs està pensat per ajudar a desenvolupar les estratègies assertives i de gestió, necessàries per tal d’adquirir aquestes habilitats socials i portar-les a la pràctica.

Nom del Curs: Com puc gestionar un procés de dol?

La mort és allò que les persones temem, però és inevitable. Afrontar la mort ens costa molt. No ens agrada parlar d’ella, ens tanquem, és un tema que el tractem amb distància. Patir un procés de dol requereix temps i cal que la persona es vagi expressant, plorant, parlant i acceptant en positiu la seva realitat.

En aquest curs les terapeutes acompanyem en el procés de dol, acollint, escoltant amb respecte.

Barcelona: Bellafila nº 4. Telèfon: 630591116 gemmapsicologaclinica.blogspot.com
Girona: Jaume I nº 5,1er.T Telèfon: 630900925. Facebook: