Barcelona: Bellafila nº 4. Telèfon: 630591116 gemmapsicologaclinica.blogspot.com
Girona: Jaume I nº 5,1er. Telèfon: 630900925. Facebook:

En aquesta etapa trobem diferents estadis, joventut, maduresa, senectut.

En la joventut és on més protagonisme prenen les relacions socials. La gran majoria de les persones senten un desig profund de relacionar-se d'una manera íntima i compromesa amb un membre de la comunitat. Si l'individu no aconsegueix establir relacions íntimes satisfactòries, es pot arribar a sentir-se sol.

La maduresa acostuma a ser la més productiva, perquè l'individu estableix probablement la seva vocació i adquireix una reputació respectable en el seu entorn. És una etapa de compartir constant, d'interacció amb la família, de capacitat per a treballar. Tenir un problema en aquesta etapa pot portar a la persona a sentir que la seva vida és monòtona, buida, experimentant un sentiment d'estancament.

En la senectut si no s’ha superat les tasques en etapes anteriors la persona pot patir dificultats físiques, desinterès per les coses i les persones, sentir-se inútil, aïllada. En canvi hi ha persones que viuen aquesta etapa del cicle vital amb el sentiment de que la seva vida ha estat completa, mostrant una capacitat serena per enfrontar-se a la mort, essent el moment d’unificació plena de la personalitat en el que manifesten un sentiment de integritat i satisfacció per la pròpia vida.

Adults